Museum Østjylland Ebeltoft

Ebeltoft Museum er et statsanerkendt, kulturhistorisk lokalmuseum. Museet blev stiftet i 1909 og statsanerkendt i 1985.

Ebeltoft Museum er fra 1. januar 2011 en del af Museum Østjylland, Randers, Djursland der er en  fusion mellem tidligere Kulturhistorisk Museum Randers, Djurslands Museum i Grenaa og Museet for Syddjurs i Ebeltoft.

Museet i Ebeltoft, består af følgende afdelinger:

Det Gamle Rådhus, Torvet, Ebeltoft
Siamesisk Samling og Postladen, Juulsbakke 1,
Ebeltoft
Farvergården, Adelgade 15, Ebeltoft
Museets Adminitration, Torvet 9-11, Ebeltoft
Ebeltoft Byhistoriske Arkiv, "Brændpunktet",
Kirkegade 30, Ebeltoft
Molsarkivet, Knebel Bygade 40 A, Knebel

Category: Familys
Read more www.ebeltoftmuseum.dk